Океанологи знайшли десятки тисяч нових істот

Як відомо, глибини океанів досліджені гірше, ніж більш далекий космічний простір. В черговий раз цей факт вдалося підтвердити міжнародній команді океанологів з наукової шхуни «Тара», які за час своєї експедиції відкрили понад 35 000 нових видів планктонних організмів.

Експедиція «Тари» тривала довгих 3,5 роки, протягом яких були максимально детально досліджені всі океани і велика частина відкритих морів, проби і зразки підіймалися з різних регіонів, різних глибин і т.д. В результаті було зібрано 11,5 Терабайт інформації та вивчено понад 40 мільйонів цілих ланцюжків ДНК, їх фрагментів та окремих генів.

Верхні, теплі шари океанів, як це і передбачалося, виявилися найбільш багатими в плані біорізноманіття, проте середні і нижні шари поступалися не так значно як цього можна було очікувати. Основна частина нововідкритих організмів - близько 15 000 видів - це еукаріотичний планктон, в більшості своїй Найпростіші або Протисти (до цього науці було відомо трохи менше 11 тис подібних істот). На другому місці віруси, їх було виявлено близько 5000 видів, серед яких тільки 39 мають значну генетичну схожість з відомими раніше штамами.

зоопланктон

Однак головна заслуга океанологів полягає зовсім не в кількісних показниках. Дана команда виявилася однією з перших, хто застосував дійсно комплексний системний підхід: вивчалися не окремі організми, види або групи, а все різноманіття мікроорганізмів від найпростіших вірусів до найбільших представників зоопланктону з визначенням всіх взаємозв'язків між різними групами і видами. Іншими словами вперше був зібраний всеосяжний багаж знань про одну із самих дрібних і безумовно найважливіших екосистем нашої планети - планктонних організмах.

зоопланктон

Згідно з розрахунками вчених 72% досліджених ними видів знаходяться в тісному взаємозв'язку з іншими організмами. Ці взаємозв'язки можуть проявлятися в різних формах: один вид виступає джерелом їжі для іншого, симбіоз, паразитизм та інше, але очевидно, що ця екосистема спирається на співпрацю і соіснування, а не протиборство окремих істот.

Дарвін стверджував, що виживає найсильніший організм. Останнім часом я все більше переконуюся, що еволюція працює по-іншому: виживає організована взаємопов'язана система.

Розповів керівник проекту Ерік Карсенті.

зоопланктон

Детально з результатами дослідженя океанологів можна ознаймоитись в журналі Science.

Евгений Мартыненко