Хто такі бактерії?

Бактерії - це дуже маленькі, неймовірно древні і в якійсь мірі досить прості мікроорганізми. Відповідно до сучасної класифікації їх виділили в окремий домен (царство) організмів, що говорить про значну відмінність бактерій від інших форм життя.

Бактерії є найпоширенішими і відповідно найчисельнішими живими організмами, вони без перебільшення всюдисущі і чудово себе почувають в будь-якому середовищі: воді, повітрі, землі, а також усередині інших організмів. Так в одній краплі води їх кількість може сягати кількох мільйонів, а в тілі людини їх приблизно в десятеро більше, ніж усіх наших клітин.

Хто такі бактерії?

Це мікроскопічні, переважно одноклітинні організми, головною відмінністю яких є відсутність клітинного ядра. Основа клітини, цитоплазма містить в собі рибосоми і нуклеоїд, який виступає генетичним матеріалом бактерій. Від зовнішнього світу все це відділяє цитоплазматична мембрана або плазмалема, яка в свою чергу покрита клітинною стінкою і більш щільною капсулою. У деяких типів бактерій є зовнішні джгутики, їх кількість і розміри можуть сильно відрізнятися, але призначення завжди однакове - з їх допомогою бактерії пересуваються.

будова клітини бактерії

Будова і вміст бактеріальної клітини

Якими бувають бактерії?

Форми і розміри

Форми у різних типів бактерій вельми варіативні: вони можуть бути округлими, паличкоподібними, звитими, зірчастими, тетраедичними, кубічними, C- або O-подібними, а також неправильними.

Розмірами бактерії різняться ще сильніше. Так, Mycoplasma mycoides - найменший вид у всьому царстві має довжину 0,1 - 0,25 мікрометрів, а найбільша бактерія Thiomargarita namibiensis досягає 0,75 мм - її видно навіть не озброєним оком. У середньому розміри коливаються від 0,5 до 5 мкм.

Метаболізм або обмін речовин

У питаннях отримання енергії і поживних речовин бактерії проявляють надзвичайну різноманітність. Але в той же час їх досить просто узагальнити, розділивши на кілька груп.

За способом отримання поживних речовин (вуглеців) бактерії поділяються на:
  • автотрофи - організми, здатні самостійно синтезувати всі необхідні їм для життєдіяльності органічні речовини;
  • гетеротрофи - організми, здатні трансформувати тільки вже готові органічні сполуки, і тому потребують допомоги інших організмів, які б їм ці речовини виробляли.
За способом отримання енергії:
  • фототрофи - організми, що виробляють необхідну енергію в результаті фотосинтезу
  • хемотрофи - організми, що виробляють енергію шляхом проведення різноманітних хімічних реакцій.

Як розмножуються бактерії?

Ріст і розмноження у бактерій тісно пов'язані. Досягнувши певного розміру, вони починають розмножуватися. У більшості видів бактерій цей процес може протікати надзвичайно швидко. Поділ клітин, наприклад, може проходити швидше 10 хвилин, при цьому кількість нових бактерій буде рости в геометричній прогресії, оскільки кожен новий організм буде ділиться на два.

Виділяють 3 різних типи розмноження:
  • поділ - одна бактерія ділиться на дві абсолютно генетично ідентичні.
  • брунькування - на полюсах материнської бактерії формується одна або кілька бруньок (до 4-х), при цьому материнська клітина старіє і вмирає.
  • примітивний статевий процес - частина ДНК батьківських клітин переноситься в дочірню, при цьому з'являється бактерія з принципово новим набором генів.

Перший тип найбільш поширений і швидкий, останній - неймовірно важливий, причому не тільки для бактерій, але й для всього життя в цілому.

Евгений Мартыненко